Projekt

Korsningen Abborrkroksvägen Norrvägen

Korsningen Abborrkroksvägen/Norrvägen, för ett trivsamt välkomnande

“Porten till Abborrkrokens Villaägareförening”, denna plats är det första man ser när man anländer till oss. Nyligen har Tele2 städat upp från kabeltrumma och tillslutit kopplingsskåpet som alltid stått öppet med spretande rör. Nu börjar steg 2 i en satsning … Read More

Djupviksvägen 19, nödvändig skogsvård

En av föreningens större allmänningar som innehåller skog, bär och svampmark. Området är i stort behov av att röjas och att vindfällen samt skadade granar (barkborrar) måste tas om hand. Arbetet är att röja sly, gallra, fälla ”döda” granar samt … Read More