Projekt

Timmerdalen - skogsvård

Timmerdalen, skogsvård för ett trevligare område

Timmerdalen – nytt projekt att delta och anmäla sig till! Många använder klipporna vid Timmerdalen som badplats eller att bara njuta av solnedgång och båtarna i farleden. Området ovanför ser lite stökigt ut och här ser vi en potential att … Read More

Timmerdalen skogsvård

Djupviksvägen 19, nödvändig skogsvård

En av föreningens större allmänningar som innehåller skog, bär och svampmark. Området är i stort behov av att röjas och att vindfällen samt skadade granar (barkborrar) måste tas om hand. Arbetet är att röja sly, gallra, fälla ”döda” granar samt … Read More