Projekt

Korsningen Abborrkroksvägen Norrvägen

Korsningen Abborrkroksvägen/Norrvägen, för ett trivsamt välkomnande

“Porten till Abborrkrokens Villaägareförening”, denna plats är det första man ser när man anländer till oss. Nyligen har Tele2 städat upp från kabeltrumma och tillslutit kopplingsskåpet som alltid stått öppet med spretande rör. Nu börjar steg 2 i en satsning … Read More

Ladängen

Ladängen – nytt projekt att inom kort anmäla sig till! Praktisk info: Projektledare: Email: Telefon: Uppstartsmöte: Vi återkommer med information om tidpunkt Intresseanmälan:

Timmerdalen - skogsvård

Timmerdalen, skogsvård för ett trevligare område

Timmerdalen – nytt projekt att delta och anmäla sig till! Många använder klipporna vid Timmerdalen som badplats eller att bara njuta av solnedgång och båtarna i farleden. Området ovanför ser lite stökigt ut och här ser vi en potential att … Read More

Timmerdalen skogsvård

Djupviksvägen 19, nödvändig skogsvård

En av föreningens större allmänningar som innehåller skog, bär och svampmark. Området är i stort behov av att röjas och att vindfällen samt skadade granar (barkborrar) måste tas om hand. Arbetet är att röja sly, gallra, fälla ”döda” granar samt … Read More