Timmerdalen

Timmerdalens brygga vetter mot farleden på Vindös norrsida. Här passerar sommartid de stora kryssningsfartygen.

I Timmerdalen finns båtbrygga samt badplats från klippor. Här finns även ett lokalt midsommarfirande.

Postlådor vid Timmerdalens brygga – Bryggan – Badplatsen