Grannsamverkan

Vad innebär Grannsamverkan i praktiken?
Läs om detta här: Grannsamverkan

Information om stöder och inbrott perioden januari-maj 2016
Läs mer i dokumentet:  Stölder och Inbrott, information till medlemmar


Erbjudande om larm till förmånligt pris
Polisens rekommendation för att minska stölder i vårt område är grannsamverkan och att stärka det egna skyddet genom bl.a. bra lås och larm. Om flera i vårt område har larm bör vårt område bli mindre attraktivt för stölder.  

Genom en personlig kontakt på larmföretaget Gardio har vi fått ett särskilt erbjudande riktat till föreningarna på Abborrkroken och Överby. Se denna länk. https://com.gardio.se/acton/media/4259/varmdo

Gardio är ett larm med lågt pris mm. Dock har styrelsen inte gjort någon utvärdering av larm men tester av olika larm på marknaden finns på internet


Villaföreningen återuppväcker grannsamverkan och har inlett samtal med närpolisen i Gustavsberg. Vi får information om brottslig verksamhet i Värmdö och i de fall som det berör vårt närområde så informerar vi på vår Facebooksida.

Vi önskar även få information från föreningens medlemmar om inbrott, stölder och skadegörelse inom Abborrkroken så vi kan informera alla via Facebooksidan. 

I framtiden hoppas styrelsen att bofasta inom området kan få tillstånd av fastighetsägare att göra kontroller på tomten när något avvikande uppmärksammas. 

De inbrottsskyddande tips som närpolisen delar med sig av kommer att läggas ut på Facebook. 

Polisens telefonnummer 112 för pågående brottslighet och 11414 för att anmäla om brott och skadegörelse i efterhand.

Vi har varit förskonade från inbrott och skadegörelse under året (2015) men det kan vara värt att informera om vad som har hänt i Värmdö.Hemmesta har varit utsatt för mängder av inbrott och inbrottsförsök som många av er har sett i media. Enligt polisen så sker inbrotten ofta genom att man slår sönder ett fönster som är skyddat mot insyn från grannar och öppnar fönsterhakar eller handtag och tar sig in genom det öppnade fönstret.

Ett sätt att skydda sig är att skaffa lås mellan fönster och karm eller byta till handtag med låsanordning. Tjuvar vill inte gå genom ett trasigt fönster pga skaderisken, framför allt om man har bråttom att komma bort från huset.

De fastboende i Hemmesta har föreslagit att de får fastighetsägares tillstånd att kontrollera om skador eller inbrott har skett. Många fastboende promenerar under veckorna och kan då göra kontroller. Har skadegörelse eller inbrott gjorts så är det bra om det upptäcks så snart som möjligt så risk för följdskador av regn, snö och kyla minimeras.