Fiber

Maj 2021:
Openinfra tar över fiberutbyggnaden i Abborrkroken

Open Infra har under senaste året färdigställt utbyggnaden av fiberoptisk infrastruktur i Sollenkroka, Överby, Kalvsvik och Boda i Värmdö kommun. Vi har som målsättning att sätta igång redan nu i sommar med installationer i Abborrkroken.

Ni kunder är därför inte längre bundna till tidigare anmälan via Com Hem och de som fortsatt är intresserade av fiberinfrastruktur behöver teckna en ny anmälan med Open Infra. Open Infra har som målsättning att redan nu i maj kunna kommunicera ett byggbeslut så därför är det viktigt att ni som redan vet av att ni vill ha fiber lägger en beställning.

Vill du veta mer?
Gå in på www.openinfra.com – klicka på knappen “Skaffa fiber” i det övre högra hörnet och välj sedan ”Kontakta mig” och ange dina kontaktuppgifter för att boka en tid där vi går igenom vad som gäller för din fastighet och vad det kostar. När du är redo att beställa signerar du säkert via BankID.

Fiberoptik klarar oändligt mycket mer än gammal teknik, det är extremt snabbt och mycket stabilt. Fiber kan även vara mycket kostnadseffektivt och du kan spara pengar jämfört med äldre konventionella lösningar. När vi bygger ut fiber till så pass många samtidigt blir det även ett förmånligare pris för de hushåll och föreningar som önskar ansluta sig till fibernätet.

-Vi vet att boende har väntat väldigt länge för att kunna få fiber till sina fastigheter. Vi är glada att i samarbete med markägare och vägföreningar hjälpa till och förse boende med fiber där andra fiberläggare tidigare haft svårigheter att lyckas. Därför känns det extra speciellt för oss att kunna påbörja byggnation i Abborrkroken säger Johan Sundberg VD, Open Infra.

Tommy Erkki
Projektledning | openinfra.com
0738-428516 | tommy.erkki@openinfra.com

Juni 2020:
Information från Tele2 ang Fiberdragning i vårt område:
“Tele2 kommer efter sommaren att flytta personal och resurser till Vindö, då är det planerat att påbörja arbetet med att i princip göra om arbetet i väg som är bristfälligt utfört. Det har, som ni också påpekat, konstaterats stora brister i den förläggning som utförts varpå det kan uppstå en sådan situation att vi måste göra om stora delar av anläggningen i Abborrkroken. Hur arbetet kommer gå till i detalj är ännu inte klart men målsättningen och mina direktiv är att slutföra så mycket som möjligt under 2020”

September 2018

Fibertjänst/Ernet har meddelat att man kommer att påbörja blåsning av fiber till respektive fastighet vecka 46. Varje fastighetsägare kommer att bli kontaktad för bokning av tid för installation, detta sker via mail och vid behov telefon.
Man är själv ansvarig för att välja operatör, det finns information tillgänglig på https://villa.itux.se

Läs mer på: www.fibertjanst.se

Installation sker hemma hos dig
Du kommer först att kontaktas av en projektör som tillsammans med Dig går igenom exakt var fibern kommer att installeras och du får ett kvitto på er genomgång. När området är byggt och det är dags att installera fibern in i huset blir du kontaktad av en installatör. Installationen på Din fastighet innebär att vi, efter överenskommelse med Dig, lägger ett rör från gatan eller baksidan av huset, beroende på var fibern finns, närmaste vägen fram till Ditt hus. Vi borrar in i husgrunden och blåser sedan in fibern från närmaste kopplingspunkt in i huset.

Vi sätter en vit box (kallad fiberdosan), där fibern avslutas och ett vanligt datauttag tar vid.
Fiberdosan kopplas sedan in i närmaste eluttag. Allt detta arbete ingår i det erbjudande du får från Fibertjänst, men du kan också köpa till ytterligare arbete om Du vill ha en annan placering av ditt centrala fiberuttag. Detta bestämmer Du tillsammans med Din projektör innan arbetet påbörjas.

Ansvarig för byggnationen är Ernet, som alltid eftersträvar att göra så liten åverkan som möjligt på din tomt och använder de mest moderna redskapen och metoderna för att lyckas med detta. När installationen är klar så kontrolleras allt med installatörens dator för att säkerställa att Du har kontakt med Internet och allt fungerar som det skall.

I samma stund som du bestämmer installationsdag så kommer också alla operatörer att få reda på när just Du kan få tillgång till tjänster och kommer säkert erbjuda sina olika tjänster – en konkurrens till nytta för dig. Fibertjänst kommer naturligtvis inte att lämna ut några uppgifter om dig utan endast en adress och installationsdag.


Fiberanslutning (bredband/tv/telefoni)

Regeringens strategi är att hela Sverige ska få tillgång till bredband.
I varje kommun i landet arbetar man för att komplettera vår nuvarande infrastruktur i form av el och vatten med en ny komponent, bredband.
Om något år kommer bredband att vara en lika naturligt del som el samt även medföra en värdehöjande faktor för våra fastigheter.