Styrelse

Styrelsen i Abborrkrokens Villaägareförening 2021/2022:

Lena Wikman

Ordförande

070-823 21 93

Patrik Egervall

Kassör

070-366 81 00

Sofie Clason

Informationsansvarig

073-993 77 43

Ulf Karlsson

Ordinarie ledamot

070 – 459 62 31

Christer Eriksson

Hamnkapten

070-852 0651

Patrik Julin

Fastighetsansvarig Abborrkrogen

Rolf Sandgren Nilsson

Markansvarig

070-533 28 68

Therese Salomon

Suppleant

070-778 34 41

Helena Stridh

Suppleant

070-445 14 52