Kontakt

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Kontakta: info@abborrkroken.se

För att bli medlem i Abborrkrokens Villaägareförening, kontakta: info@abborrkroken.se

Vad skadat/påkört vilt. Om du påträffat skadat vilt kontakta länsstyrelsen eller polisen. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade djur. Om du vill varna andra trafikanter för vilt på vägen ska du vända dig till trafikinformationen telefon 020-999 444. Om det däremot skett en trafikolycka vänder du dig till polisen 114 14 eller 112 vid livsfara.

Styrelsen i Abborrkrokens Villaägareförening 2022/2023:

Lena Wikman – Ordförande

070-823 21 93

Patrik Egervall – Kassör

070-366 81 00

Sofie Clason – Informationsansvarig

073-993 77 43

Ulf Karlsson – Ordinarie ledamot

070 – 459 62 31

Christer Eriksson – Hamnkapten

070-852 0651

Jan Larsson – Fastighetsansvarig Abborrkrogen

info@abborrkroken.se

Jörgen Eklöf 

info@abborrkroken.se

Rolf Sandgren Nilsson – Markansvarig

070-533 28 68

Karl Rydqvist – Suppleant

073-436 26 31