Landningsplats för helikopter

Två helikopterlandningsplatser finns i vårt område.

Ladängen – på åkern vid Abborrkroksvägen
Timmerdalen – på ängen vid korsningen Norrvägen/Timmerdalsvägen

SOS ALARM.
Tel: 112

Platsangivelse för helikopterplatserna i Abborrkroken:
LADÄNGEN N59°22,20´ E18°38,55´
TIMMERDALEN N59°22,26´ E18°39,28´