Hjärtstartare

Bästa medlemmar!

När det kommer till hjärtstartare finns det nu två stycken tillgängliga i området. Den ena hjärtstartaren som tillhör föreningen finns nu på plats i Abborrkroken på Abborrkrogen, se placering enligt bifogade bilder nedan. Den andra, som tillhör Bert-Inge Lund, finns på Djupviksvägen 3, se placering enligt bifogade bilder nedan.

Hjärtstartaren är av märket LifePack CR Plus och är SJÄLVINSTRUERANDE vilket innebär att en röst läser upp instruktioner under hela förloppet. Den är också HELAUTOMATISK, vilket innebär att den själv känner av när en defibrillering (elchock) ska utlösas. 

Läs gärna bifogad instruktion och ha den till hands om olyckan skulle vara framme!
Det finns även en bra instruktionsfilm på denna länk: 
http://www.physio-control.com/content.aspx?id=4278

En ytterligare förstärkning av säkerheten kan vi få genom att de som kan HLR (Hjärt-Lung-Räddning) registrerar sig som SMSLivräddare. Det görs via appen smslivräddare, se http://www.smslivraddare.se/.
När larmcentralen (112) fått ett larm går sms ut till alla registrerade i området, vilka då kan hjälpa till innan akutpersonal kommer till platsen. 

Vi planerar att ha en information om hjärtstartaren på städdagen i april, passa på att kom dit och lyssna. 

Ovan information finns även på hemsidan, på våra anslagstavlor samt skickas per mail.

ADRESS: Abborrkrogen, Bryggvägen

ADRESS: DJUPVIKSVÄGEN 3

HJÄRTSTARTARE/DEFILLIBRATOR – LIFEPACK CR PLUS (Helautomatisk)

OBS – MYCKET VIKTIGT! MEDDELA NÅGON I STYRELSEN EFTER ANVÄNDNING AV HJÄRTSTARTAREN! DEN MÅSTE LADDAS OM MED NYA ELEKTRODER SAMT EVENTUELLT LADDA UPP BATTERIET!

INFORMATION/INSTRUKTION

Utan behandling leder plötsligt hjärtstillestånd till döden. I en situation med plötsligt hjärtstillestånd är det viktigt att komma ihåg att omedelbart tillkalla hjälp och sätta igång hjärtstartaren (defillibrator).

Den hjärtstartare vi införskaffat är självinstruerande. Röstmeddelanden från hjärtstartaren ger tydliga steg-för-steg instruktioner för behandling av en patient med hjärtstillestånd. Dessutom avger hjärtstartaren signaler som uppmärksammar dig på de åtgärder som hjärtstartaren utför. 
Observera att det kan gå ett par sekunder mellan meddelandena och signalerna. Vänta alltid på ytterligare instruktioner innan du vidtar någon åtgärd. Vissa röstmeddelanden upprepas under hela defibrilleringsprocessen. 

Grundläggande steg för användning
Behandling av en patient med plötsligt hjärtstillestånd omfattar tre grundläggande steg. 

 • 1.Avgör om patienten har plötsligt hjärtstillestånd. En person med plötsligt hjärtstillestånd reagerar inte om du försöker skaka honom eller henne.
 • 2.Kontrollera om patienten andas genom att lyssna nära munnen och kontrollera om bröstkorgen rör sig. 
 • Hjärtstartaren får bara användas om patienten inte reagerat, inte rört sig eller inte andas alls.
 • 3.Placera hjärtstartaren på den sida du befinner dig. Tryck på knappen PÅ/AV för att öppna locket och slå på hjärtstartaren. Var lugn. Röstmeddelanden hjälper dig igenom hjärtstartar-processen. 
 • 4.Frilägg patientens bröst. Om patienten har mycket hår på bröstet – raka bort håret där du ska placera elektroderna. Om patienten är smutsig eller våt på bröstet, torka bröstet rent och torrt. Om det finns medicinplåster på bröstet ska dessa bort. 
 • 5.Håll fast elektrodpaketets vänstra kant med ena handen och dra elektrodpaketets röda handtag nedåt med den andra handen. Elektrodpaketet rivs upp. Riv upp paketet och ta ut elektroderna. En liten bit av paketet stannar kvar på hjärtstartaren/defillibratorn. 
 • 6.Ta bort elektroderna, en i taget, från den blå plasten. Använd dessa elektroder på vuxna eller barn över 8 år som väger minst 25 kg. För barn som är under 8 år eller väger under 25 kg måste specialelektroder användas. 
  OBS! OM DU INTE VET HUR GAMMALT BARNET ÄR ELLER HUR MYCKET DET VÄGER SKA DU ANVÄNDA DE ELEKTRODER SOM FINNS OCH FORTSÄTTA MED NÄSTA STEG. 
 • 7.Sätt fast elektroderna på patientens bara bröst (exakt som på bilden) 
 • OBS! Se till att du inte placerar elektroderna över en implanterad enhet som en pacemaker eller en ICD. Ett tecken på om det finns en implanterad enhet är om det finns ett ärr och en bit som sticker ut på bröstkorgen. Placera elektroderna som på etiketterna om du är osäker. 
 • 8.Lyssna på röstinstruktionerna och rör inte patienten utan att du får instruktioner om att göra det. 
 • 9.Om hjärtstartarens analys avgör att en defibrillering behövs anger defibrillatorn FÖRBEREDER DEFIBRILLERING innan den automatiskt avger en defibrillering utan att du behöver göra något mer (helautomatisk modell).
 • Rör INTE patienten då defibrilleringen levereras. 
 • Följ därefter instruktioner.
 • 10.Ta inte bort elektroderna och lossa dem inte från hjärtstartaren innan akutvårdspersonal har kommit till platsen. Om patienten börjar röra sig, hostar eller andas regelbundet ska du lägga honom eller henne i framstupa sidoläge och se till att han eller hon ligger så stilla som möjligt. 

Vad du ska göra när aktutvårdspersonalen kommit fram

När den medicinska akutvårdspersonalen kommit fram till platsen ska du tala om för dem vilka åtgärder du har vidtagit. Tala om för dem hur länge patienten varit medvetslös, om du har defibrillerat, antalet defibrilleringar och om du givit HLR (hjärt-lungräddning). 

Oroa dig inte om du inte kommer ihåg precis vad som hände. Hjärtstartaren gör en digital inspelning av hjärtrytmer och defibrilleringar som senare kan överföras till en dator. 

Den medicinska personalen kan, utan att ta bort elektroderna från patienten, ansluta elektroderna till en annan hjärtstartare

Ta bort elektroderna så här:

 • 1.Dra elektrodkabeln rakt ut från hjärtstartaren.
 • 2.Ta bort elektrodpaketets fäststift från springan i hjärtstartaren.
 • 3.Tryck på knappen PÅ/AV för att stänga av hjärtstartaren.

OBS!! MYCKET VIKTIGT ATT INFORMERA NÅGON I STYRELSEN NÄR HJÄRTSTARTAREN HAR ANVÄNTS! DEN MÅSTE LADDAS OM MED NYA ELEKTRODER SAMT EVENTUELLT LADDA UPP BATTERIET!