Timmerdalen, skogsvård för ett trevligare område

Timmerdalen - skogsvård

Timmerdalen – nytt projekt att delta och anmäla sig till!

Många använder klipporna vid Timmerdalen som badplats eller att bara njuta av solnedgång och båtarna i farleden. Området ovanför ser lite stökigt ut och här ser vi en potential att rensa upp och göra det lite mer öppet och trivsamt.

För er som vill delta innebär det att gallra ur, ta bort sly och ev fälla några mindre träd. Vid rätt väderlek kan vi elda upp ris, de som vill ha ved får gärna hugga upp och ta med sig hem.

Praktisk info:
Projektledare: Rolf Sandgren Nilsson
Email: rolf.sandgren-nilsson@telia.com
Telefon: 070-533 28 68
Uppstartsmöte: Vi återkommer med information om tidpunkt


Intresseanmälan:

Timmerdalen, skogsvård för ett trevligare område
När har du möjlighet att delta?