Korsningen Abborrkroksvägen/Norrvägen, för ett trivsamt välkomnande

Korsningen Abborrkroksvägen Norrvägen

“Porten till Abborrkrokens Villaägareförening”, denna plats är det första man ser när man anländer till oss. Nyligen har Tele2 städat upp från kabeltrumma och tillslutit kopplingsskåpet som alltid stått öppet med spretande rör. Nu börjar steg 2 i en satsning att få denna plats att göra gäster och oss själva glada varje gång vi kommer hit. Jobbet går ut på att skapa ett snyggt stenparti över hela kullen samt en välkomstskylt som hälsar välkommen till Abborrkroken och Timmerdalen. Tanken är att detta skall vara underhållsfritt och hålla i många år framöver.

De som gör detta måste vara beredda på att rensa bort lite buskar och gräs samt bära mindre stenar och placera dessa så att en snygg stenläggning växer fram. Vi måste även tänka på trafiksäkerhet, diken och snöröjning.

Praktisk info:
Projektledare: Ulrica Kosuch
Email:
Telefon:
Uppstartsmöte: Vi återkommer med information om tidpunkt


Intresseanmälan:

Korsningen Abborrkroksvägen/Norrvägen