Djupviksvägen 19, nödvändig skogsvård

Timmerdalen skogsvård

En av föreningens större allmänningar som innehåller skog, bär och svampmark. Området är i stort behov av att röjas och att vindfällen samt skadade granar (barkborrar) måste tas om hand. Arbetet är att röja sly, gallra, fälla ”döda” granar samt att ta hand om stormfällda träd.

För de som vill göra jobbet innebär det att resterna ska eldas upp vid röjning och borttagning av sly. Att gallra, fälla träd och ta hand om det stormfällda ger en hel del ved till kaminen/vedspisen, resterna/riset skall eldas upp.

Praktisk info:
Projektledare: Rolf Sandgren Nilsson
Email: rolf.sandgren-nilsson@telia.com
Telefon: 070-533 28 68
Uppstartsmöte: Vi återkommer med information om tidpunkt


Intresseanmälan:

Djupviksvägen 19, nödvändig skogsvård
När har du möjlighet att delta?