Openinfra tar över fiberutbyggnaden i Abborrkroken

Open Infra har under senaste året färdigställt utbyggnaden av fiberoptisk infrastruktur i Sollenkroka, Överby, Kalvsvik och Boda i Värmdö kommun. Vi har som målsättning att sätta igång redan nu i sommar med installationer i Abborrkroken.

Ni kunder är därför inte längre bundna till tidigare anmälan via Com Hem och de som fortsatt är intresserade av fiberinfrastruktur behöver teckna en ny anmälan med Open Infra. Open Infra har som målsättning att redan nu i maj kunna kommunicera ett byggbeslut så därför är det viktigt att ni som redan vet av att ni vill ha fiber lägger en beställning.

Vill du veta mer?
Gå in på www.openinfra.com – klicka på knappen “Skaffa fiber” i det övre högra hörnet och välj sedan ”Kontakta mig” och ange dina kontaktuppgifter för att boka en tid där vi går igenom vad som gäller för din fastighet och vad det kostar. När du är redo att beställa signerar du säkert via BankID.

Fiberoptik klarar oändligt mycket mer än gammal teknik, det är extremt snabbt och mycket stabilt. Fiber kan även vara mycket kostnadseffektivt och du kan spara pengar jämfört med äldre konventionella lösningar. När vi bygger ut fiber till så pass många samtidigt blir det även ett förmånligare pris för de hushåll och föreningar som önskar ansluta sig till fibernätet.

-Vi vet att boende har väntat väldigt länge för att kunna få fiber till sina fastigheter. Vi är glada att i samarbete med markägare och vägföreningar hjälpa till och förse boende med fiber där andra fiberläggare tidigare haft svårigheter att lyckas. Därför känns det extra speciellt för oss att kunna påbörja byggnation i Abborrkroken säger Johan Sundberg VD, Open Infra.

Alltid med vänliga hälsningar, 

Tommy Erkki
Projektledning | openinfra.com
0738-428516 | tommy.erkki@openinfra.com