Anbud Abborrkrogen

Abborrkrogen

Anbudsförfrågan

Om Abborrkrogen

Mitt i Stockholms skärgård, endast en timmes bilresa från Stockholm city, finns idylliska Abborrkroken. Skärgårdskrogen Abborrkroken är den naturliga mötesplatsen för såväl gammal som ung. Uteserveringen, som är belägen i soligt söderläge, har utsikt över fjärden och den charmiga fastigheten har nyligen renoverats utvändigt av Villaägareföreningen. Det fördelaktiga läget gör det möjligt för gäster att ta sig hit med både båt och bil.

Anbudsförfrågan

Inför säsongen 2021 söker Abborrkrogen, via Villaägareföreningen, efter en ny entreprenör som kan driva krogen med tillhörande livs. Vi söker dig som med stort engagemang, entusiasm och hög servicekänsla kan vara med och utveckla krogen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva restaurangverksamhet sedan tidigare. Restaurangen erbjuder i dagsläget 38 sittplatser utomhus och 16 sittplatser inomhus. På grund av hög efterfrågan har Villaägareföreningen för avsikt att utöka sittplatserna på uteserveringen genom att bygga ett trädäck på cirka 55 kvm, beläget nedanför det befintliga trädäcket. Det finns även planer på att skapa ett skydd mot väder och vind i form av en glasvägg på det nedre trädäcket. Möjligheten finns även att bygga en friggebod på det övre däcket, som skulle kunna fungera som exempelvis bar eller matservering. För att skapa så goda förutsättningar för den nya entreprenören som möjligt, ser Villaägareföreningen gärna att utbyggnadsmöjligheterna är något som förs i nära dialog mellan föreningen och den nya entreprenören. Verksamheten skall hållas öppen minst 60 dagar under svenska skolornas sommarlov samt överenskomna helger på vår och höst. Förutom själva restaurangverksamheten så ser vi gärna att entreprenören fortsätter att erbjuda enklare livs med godis, glass, bröd, mjölk, tidningar och produkter som är lätta att lagerföra (behöver inte vara färskvaror). Verksamheten får bedrivas fram till klockan 22 och ska bedrivas i enlighet med gällande lagar och regler. En arbetsgrupp bestående av Hyresgäst och Hyresvärd/Villaägareförening, kommer inom ramen för samarbetet att utvärdera och översiktligt planera verksamheten två gånger per säsong. Styrelsen är öppen för att diskutera med entreprenör förslag på förändringar/förbättringar på fastigheten. Möbler och övrig lös inredning räknar vi med att entreprenören ordnar. Villaägareföreningen har inte möjlighet att ordna någon form av personalbostäder för entreprenör eller personal.

Hyresvillkor

- Huset/Restaurangen uthyres i befintligt skick - Kökets uthyres i befintligt skick. Utbyggnad av altanen skall kunna hantera fler gäster men utan ökat tryck på köket i motsvarande mån. Entreprenören bör erbjuda lösningar på hur detta skall ske. - Entreprenören måste tillhandahålla nödvändiga vitvaror, diskmaskin samt andra inventarier etc. Dock är föreningen villig att diskutera förbättringar för kyl- och fryshantering. - Entreprenören bör planera för att även avloppsvattentank inklusive pump och veckovis tömning måste upphandlas och betalas av entreprenören. - Kapacitet avseende vatten (krogen har egen brunn), båtplatser och parkering kommer ej förändras i och med upphandlingen. Med egen brunn så skall försiktighet avseende uttag av vatten ske. - Föreningen har inte möjlighet att ordna någon form av personalbostäder för entreprenör eller personal. - Kontraktstid är vid tecknande 3 år. Eventuell uppsägning är ömsesidig och skall ske minst nio månader före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ytterligare 3 år. - Föreslagen årshyra för lokalen är 50 000 kr under år 1. Under år 2 tillkommer en hyra om 2% av årsomsättningen av hyresgästens verksamhet i Abborrkrogen. Under år 3 tillkommer en hyra om 4% av årsomsättningen i Hyresgästens verksamhet i Abborrkrogen. - Hyresgästen ska inneha erforderliga företags- och ansvarsförsäkringar för rörelsen. Hyresgästen ska på begäran lämna Hyresvärden bevis på förekomst och omfattning av sådan försäkring. Hyresgästen skall: - Tillhandahålla mat, dryck och enkla livsmedel av god kvalitet. - Hålla verksamheten öppen från kl. 10:00 till senast kl. 22.00. - Städa och svara för renhållning av den upplåtna lokalen, trädäck och inventarier, så att dessa regelmässigt uppfyller normala krav på sundhet, renlighet och god ordning. - Iaktta de föreskrifter för rörelsens bedrivande, som gäller enligt lagar, förordningar och kollektivavtal eller som kan komma att utfärdas av hälsovårdsnämnd, yrkesinspektion eller annan myndighet samt att ansvara för att den i rörelsen anställda personalen efterlever sådana bestämmelser. - Inhämta erforderliga tillstånd för rörelsens bedrivande och för utskänkning av alkoholhaltiga drycker. - Visa rimlig hänsyn till närliggande grannar (avseende buller, gästbåtsplatser, transporter etc.). - Hyresgästen svarar för samtliga kostnader som berör verksamheten, exempelvis avtal för elektricitet, telefon, sophämtning, slamsugning, toaletter samt normalt underhåll - Hyresgästen svarar också för städning, takskottning, av- och påsättning av vatten och dylikt som har beröring med Hyresgästens verksamhet