Enkät

Styrelsen för Abborrkrokens Villaägareförening arbetar aktivt under hela året med att hantera de behov och utvecklingsområden som är prioriterade av föreningens medlemmar. Det är ni och era önskemål som står i centrum och vi uppmuntrar en öppen dialog där vi vill ta del av era synpunkter och frågeställningar.  

Årets enkät innehåller, precis som förra året, frågor kring Abborrkrogen då detta utvecklingsområde är av stort intresse och prioriterat hos föreningens medlemmar.

Tiden att svara på frågorna uppskattas till ca 5 minuter (exkl ev kommentarer). Notera att enkäten enbart kan besvaras en gång per användare och fastighet.

Sista svarsdatum är 20 december.  

Återkoppling på enkäten kommer att göras via hemsidan när insamlade resultat är sammanställda och analyserade.  

Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät.  

Vänligen,
Styrelsen

Enkät
0% färdig
1 of 4

Abborrkrogen och handelsboden