Ta chansen!

Inom kort kommer vi i styrelsen att presentera ett nytt koncept för att tillsammans underhålla och utveckla Abborrkroken tillsammans.

Vi har som mål att engagera våra medlemmar i större utsträckning och att det ska ske i en positiv anda! Det ska vara roligt att kunna bidra och se vårt område utvecklas.

Det kommer att tas fram ett antal olika typer av projekt som med riktade insatser mot ett specifikt område. Exempelvis har vi ett par “dolda” allmänningar som behöver tas om hand. Det finns också idéer om att få till en trevlig välkomsthälsning vid Abborrkrokens “entré” (Abborrkroksvägen/Norrvägen).

Informationen kommer att läggas upp på hemsidan (abborrkroken.se) där man kan läsa om respektive projekt samt även anmäla sitt intresse.

Notera att dessa projekt inte kommer att ersätta städdagarna.

När det blir dags kommer vi ut med mer information på Facebook, mail och här på hemsidan.

Ta chansen att lära känna dina grannar och vårt område! Det är en skön känsla att ha varit delaktig i en förändring till det bättre.