Stadgar 2015

Fullmaktsformulär

Årsmöte 2020-07-04
Protokoll årsmöte 2020
Kallelse (sänd via mail 2020-05-30 samt uppsatt på anslagstavlor)
Bilaga 1 - Årsredovisning 2019-2020

Bilaga 2 - Revisionsberättelse 2019-2020
Bilaga 3 - Budget 2020-2021
Bilaga 4 - Valberedningens förslag
Bilaga 5a - Motion Timmerdalen
Bilaga 5b - Motion större båtplatser


Extra föreningsstämma 2020-04-25

Kallelse sänd via mail 2020-03-22 samt uppsatt på anslagstavlor

Protokoll 2020-04-25

Dokumentation beslutspunkter:

 - Båtbestämmelser

 - Ersättning gamla bryggan i Abborrkroken


***************************************************************************************************************************************************

    Protokoll tidigare Årsmöten

2019

2018
2017
2016
2015

2014