Stadgar 2015

Fullmaktsformulär


Extra föreningsstämma 2020-04-25

Kallelse sänd via mail 2020-03-22 samt uppsatt på anslagstavlor

Protokoll 2020-04-25

Dokumentation beslutspunkter:

 - Båtbestämmelser

 - Ersättning gamla bryggan i Abborrkroken

Årsmöte 2019-07-06
Kallelse


***************************************************************************************************************************************************

Dokument med beskrivning av de förslag/alternativ som Styrelsen lagt fram i samband med renovering av fastigheten Överby 5:1 som idag inrymmer verksamheten för Abborrkrogen/Abborrkrokens Handel & Bar.

Alternativ 2 röstades igenom vid stämman 2018.

****************************************************************************************************************************************************

Protokoll tidigare Årsmöten

2019

2018
2017
2016
2015

2014