Stadgar

Stadgar 2015

Årsmöte 2019-07-06
Kallelse

Fullmaktsformulär

***************************************************************************************************************************************************
Dokument med beskrivning av de förslag/alternativ som Styrelsen lagt fram i samband med renovering av fastigheten Överby 5:1 som idag inrymmer verksamheten för Abborrkrogen/Abborrkrokens Handel & Bar.

Alternativ 2 röstades igenom vid stämman 2018.

****************************************************************************************************************************************************

Protokoll tidigare Årsmöten

2018
2017
2016
2015

2014