Styrelsen Abborrkrokens Villaägareförening, 2018/2019

Postadress: Överby 5:1, Norrvägen, 139 75 Djurhamn

7b435322-9c58-4e7f-8d3e-954551f519c7jpg

Patrik Egervall
Ordförande
070-366 8100
 

ffe7137f-c1dd-41dd-8707-c361f74ead90jpg

Rolf Sandgren Nilsson
Sekreterare
0739-86 66 21
 

 f5968f9e-3913-407e-8947-1f2209723146jpg

Jonas Schlyter
Kassör
0708-27 45 27

b9e4bd99-511a-45f3-bfdc-91c4afd4485fjpg

Patrik Julin
Ordinarie ledamot

070-241 55 24

eb82aeee-2f4e-4428-a1cb-c2c4a30c97a2jpg
Maria Lindhagen
Informationsansvarig
070-454 35 21

7d07584f-a573-4558-a642-5a489211f9cajpg

Christer Eriksson
Bryggor och båtplatser
070-852 0651

cbf7c5c8-9740-435a-b7f9-66547e80bf40jpg
Ola Grängfelt
Markansvarig
070-593 61 82


681ff41a-fbc0-4c7f-aa68-921d96fad3c3jpg

Inger Berg
Suppleant
073-379 06 10 


d826cb6c-12be-4c85-8b2b-f62efb5c7696png

Fredrik Hellberg
Suppleant
076-545 79 05