Fiber i vårt område


September 2017

Fibertjänst har kommit längst och påbörjat dragning i Löknäs. 

Markupplåtelseavtal är tecknat för Abborrkroken, Timmerdalen och Löknäs, dragning kommer att starta i slutet av oktober i vårt område

********************************************************************************************************************************


Fiberanslutning (bredband/tv/telefoni)

Regeringens strategi är att hela Sverige ska få tillgång till bredband.
I varje kommun i landet arbetar man för att komplettera vår nuvarande infrastruktur i form av el och vatten med en ny komponent, bredband.
Om något år kommer bredband att vara en lika naturligt del som el samt även medföra en värdehöjande faktor för våra fastigheter.S